Back to Top
Petite fille avec dans ses bras le ballon offert par les clowns

Ontvangst

Doe-een-gift

Het universum van het kind is geweldig! Het bestaat uit spellen, dromen, beelden, verhalen, lachen en liefde. Deze fase van het leven, elk kind moet het oversteken met vreugde en glimlach. Soms kunnen donkere wolken dit geluk aantasten, vooral wanneer het kind ziek is en in het ziekenhuis verblijft. De a.s.b.l. HÔPI-CLOWN wil het verblijf van het kind in het ziekenhuis verbeteren door middel van speelse en clowneske activiteiten.

Vrijwilligers werken om het kind te vermaken.

De ziekenhuisopname van een kind is vaak een moeilijk moment om er fysiek en psychisch voor te leven. Hij is niet in zijn normale omgeving en soms al heel lang. Het gehospitaliseerde kind wordt gevoeld als een kind dat ontworteld is uit zijn gebruikelijke omgeving en op vele manieren kan worden vermaakt: de clown, de lach, het verhaal, het spel, het lied, de muziek, de poppen, de magie, …

Om te slagen in een perfecte zorg voor genezing, spel, dromen en het brengen van het kind naar zijn gewoonten en verbeeldingskracht zijn erg belangrijk. De leuke en speelse kant van de clown is in harmonie met het werk van de verpleegster en kan het alleen maar versterken. In Fine kan dit het kind onttrekken aan de beperkingen van het ziekenhuis naar zijn eigen ruimte. De primaire missie van Hopi-Clown is het vermaak van zieke of verzwakte kinderen in pediatrische diensten.